Πολιτική Απορρήτου

Α. Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία «ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», (εφεξής η «Εταιρία») συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες») μέσω της ιστοσελίδας της, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας – και να συμμορφώνεται με το νόμο. 

Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο  https://residencefurniture.gr/ (εφεξής καλούμενος “Δικτυακός Τόπος”) συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 

H παρούσα πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που λειτουργούν μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία  επεξεργάζεται η Εταιρία μέσω του Δικτυακού Τόπου, αλλά και των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από την Εταιρία και οι οποίες λειτουργούν διαμέσου του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου. 

Ειδικότερα, η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη/Πελάτη να στείλει online μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία (Contact Us)» ή την ηλεκτρονική διεύθυνση monterno@karpathiotakis.com

Ο Δικτυακός Τόπος  https://residencefurniture.gr/  δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Δικτυακό Τόπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των ανηλίκων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων. 

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. 

Επιπλέον ενδέχεται για παράδειγμα, η ανωτέρω ιστοσελίδα να περιέχει συνδέσεις που παραπέμπουν σε διαφημίσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε μια διαφήμιση στον Δικτυακό Τόπο και συνδεθεί σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. 

Επιπλέον η Εταιρία δια της παρούσας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενό των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω άλλων συνδέσεων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή. 

Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. 

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η Εταιρία: 

·         Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

·         Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών και των επισκεπτών 

·         Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων 

·         Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων 

B.  Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων 

Η residencefurniture.gr παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε αποσκοπεί στην εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς. 

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, την διεκπεραίωση εμπορικής μας συναλλαγής και την χρήση των εφαρμογών/υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας ήτοι τα cookies» που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Πολιτική των cookies της ιστοσελίδας μας. 

Η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από την εγγραφή του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη και τη δημιουργία λογαριασμού του στον Δικτυακό Τόπο, την τηλεφωνική επικοινωνία ή την επικοινωνία μέσω e-mail με αυτόν. 

Ως εκ τούτου η residencefurniture.gr/ συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς: 

(α) Για την εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς, (β) Για την τυχόν τήρηση προσωπικής καρτέλας πελάτη ιδίως στην περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή και εν γένει για την δημιουργία καρτέλας πελάτη (profile), όταν η επικοινωνία με την εταιρεία γίνεται μέσω e-mail ή δια τηλεφώνου ή και δια ζώσης βάσει των δεδομένων που οι ίδιοι καταχωρείτε. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως Εταιρία διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε εσείς οι ίδιοι και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησής μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία, συνεπώς τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την Εταιρία στο πλαίσιο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη. (γ)  Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies, για μέρος των οποίων σας ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγετε ποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Πολιτική cookies της παρούσης ιστοσελίδας. 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Η Εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία μας ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Συνοπτικά, η Εταιρία ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. 

Γ. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η residencefurniture.gr εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η Εταιρία λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. 

Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας  αποτελούν τα εξής: 

·         Η Εταιρία προβαίνει στον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας. 

·         Η Εταιρία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών, πιθανών εισβολών και άλλων ευπαθειών στα συστήματά της. 

·         Η Εταιρία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου https για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία της με το Χρήστη/Πελάτη. 

·         Γίνεται χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη Χρήστη/Πελάτη. 

Οι διακομιστές (servers) της ιστοσελίδας και των φιλοξενούμενων σε αυτή εφαρμογών βρίσκονται στην Ελλάδα, εκτός του ενσωματωμένου προϊόντος google maps για το οποίο είναι υπεύθυνη η GOOGLE LLC με διακομιστές σε ολόκληρο τον κόσμο και ισχύουν η πολιτική ασφαλείας και απορρήτου της τελευταίας. 

Η Εταιρία η οποία διαχειρίζεται τους διακομιστές της  www.pnb-shop.g  είναι η webhosting4u.Το λειτουργικό τους σύστημα είναι Linux και εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα  και τεχνολογίες ασφαλείας όπως: κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και κρυπτογράφηση αποθηκευμένων δεδομένων,  χρήση κανόνων προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών (Web Application Firewall), συνεχής (24/7) παρακολούθηση της δραστηριότητας για εντοπισμό αποκλίσεων, μέτρα γεω-περιορισμού για προσβάσεις εκτός Ελλάδος. 

Δ. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγουμε 

Με την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία θα πρέπει  αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της https://residencefurniture.gr/  

Σε περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και: 

α) εγγραφείτε στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου δημιουργώντας προσωπικό «λογαριασμό», πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά: 

·         Όνομα,  

·         Επίθετο,  

·         Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων)  

·         Αριθμό Τηλεφώνου,  

·         Διεύθυνση,  

·         Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια,  

·         Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  

·         Αριθμό Τηλεομοιότυπου (fax),  

·         Ταχυδρομικό Κώδικα,  

·         Κωδικό Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης) 

β) κάνετε χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω της φόρμας εγγραφής της residencefurniture.gr/  στην ενότητα Επικοινωνία (Contact Us) πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά: 

·         το ονοματεπώνυμό σας 

·         την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) 

·         το θέμα του μηνύματος σας 

γ) για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση residencefurniture.gr/  ή τηλεφωνικώς στο κέντρο 30 281 054 3700. 

O σκοπός της χρήσης τους επικοινωνίας είναι η ανταπόκριση στο ερώτημα – αίτημα – παράπονο ή άλλο λόγο επικοινωνίας μαζί μας, τον οποίο έχετε περιγράψει σε e–mail σας, επιστολή σας ή τηλεφωνικώς. 

Παρόμοια δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) θα σας ζητηθούν από την residencefurniture.gr για την παροχή των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών και σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. 

Ε. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων 

·         Απευθείας από τους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του Δικτυακού τόπου και των Εφαρμογών 

Στ. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την residencefurniture.gr (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016) 

1. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου; 

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο, μέσω του δημιουργούμενου λογαριασμού, e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της residencefurniture.gr. Ειδικότερα η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς: 

·         Για να παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

·         Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου, e-mail, τηλεφώνου. 

·         Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της. 

·         Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την Εταιρία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει. 

·         Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών. 

2. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τονΔικτυακό Τόπο 

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό τόπο residencefurniture.gr είναι κατάλληλα για την περίσταση και απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών μας. 

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως: 

·         η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, 

·         ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος 

·         οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο, 

·         δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου, 

·         βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και 

·         πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. 

Η Εταιρία δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα  γεωεντοπισμού (GPS), τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού IoS – Apple Inc, ή λειτουργικού Αndroid – Google Inc). Η Εταιρία δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS. 

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε αυτή και σε ορισμένες υπηρεσίες. Τα Cookies είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Η Εταιρία θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την residencefurniture.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση residencefurniture.gr  ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση info@pnb-shop.gr, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς. 

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Η Εταιρία δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

3. Για πόσο χρόνο θα διατηρείτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο; 

·         Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρίας, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. 

·         Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο ο χρήστης δεν εναντιώνεται ή δεν ασκεί τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας νομοθεσίας.  

·         Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. 

4. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου; 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) καθώς και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας δεδομένων : monterno@karpathiotakis.com.  

·         Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Δικτύου της residencefurniture.gr/ τηλ. 2810-761513 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail monterno@karpathiotakis.com εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. 

·         Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 

·         Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

5. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου; 

·         Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα εντός της residencefurniture.gr/, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτού. 

·         Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/φιλοξενίας/επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως Infosector Ltd, Digital Sapiens, WeTransfer, Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc., κ.α). 

·         Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή). 

·         Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Digital bird η οποία κοινοποιεί διαφημίσεις, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό  

·         Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο Google Analytics της εταιρίαsGoogle όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google και αποθηκεύονται εκεί. Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό  

·         Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη Πολιτική Cookies της παρούσης ιστοσελίδας. 

·         Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία 

6. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία; 

·         Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Δικτύου της residencefurniture.gr/ τηλ.281 054 3700 και email monterno@karpathiotakis.com

·         Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω. 

7. Cookies & άλλες Τεχνολογίες 

·         Η Εταιρία στον διαδικτυακό της τόπο χρησιμοποιεί “cookies” για να παρέχει στους Χρήστες/Πελάτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο περιβάλλον περιήγησης. 

·         Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. 

·         Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

·         Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies. 

8. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου 

·         Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Επισκέπτη/Χρήστη ως εκ τούτου ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. 

·         Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο και επιτηρείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης. 

9. Τροποποιήσεις 

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της Εταιρίας ή στο Δίκτυο της residencefurniture.gr. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail το οποίο έχουν παρέχει συναινετικά  ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.